עו"ד ליאת שטיינברג חרלמפ
 
משרדנו מייצג לקוחות רבים מול לשכות משרד הפנים בכל רחבי הארץ, ולא בוחל בכל האמצעיים החוקיים לרבות הערכאות המשפטיות הרלוונטיות לשם השגת המטרה אשר לשמה פנה הלקוח למשרדינו.
משרדנו מקבל פניות רבות מעורכי דין, שאינם מתמחים בתחום זה, המבקשים להפנות את לקוחותיהם ובכך נשמרים מתביעות רשלנות כתוצאה מגרימת נזק ללקוח שכן הניסיון, הקשרים, הידע והכרת התחום לרבות פסיקה והחוק הנם חשובים ביותר והכרחיים.

מעבר לאתר >